Jumat, Oktober 12

Al-Bidayah wa Nihayah : Masa Khulafaur RasyidinJudul    : Al-Bidayah wa Nihayah : Masa Khulafaur Rasyidin 
Penulis : Ibnu Katsir
Terbit : 2004
Bahasa : Indonesia
Judul Asli : Tartib wa Tahdzib Kitab Al-Bidayah wan Nihayah
File Type : PDF
Review : Benarkah Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiallahu 'anhu diracun hingga menyebabkan kematian beliau ? Benarkah penyebab dicopotnya Khalid bin al-Walid RA dari jabatannya sebagai panglima pasukan karena adanya intrik pribadi antara dia dengan Umar bin al-Khaththab RA ? Benarkah isu-isu tendensius yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan RA lebih mengutamakan karib kerabat untuk memegang jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan seperti yang dituduhkan sebagian orang ? Apa yang melatar-belakangi peperangan Jamal yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib RA dengan az-Zubair, Thalhah dan 'Aisyah RA ? Dan Apa pula yang melatarbelakangi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah di Shiffin ?
Benarkah isu yang menyebutkan bahwa al-Hasan bin Ali RA diracun oleh Mu'awiyah hingga menyebabkan kematiannya ? Begitu banyak isu-isu kontroversial yang disebutkan dalam buku-buku sejarah yang perlu diluruskan. Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari penyimpangan sejarah. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dipetik dari al-Bidayah wan Nihayah, sebuah karya monumental seorang ulama besar yang tidak asing lagi, al-Hafizh Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Dalam buku Al-Bidayah wan Nihayah ini pembaca dapat membaca sejarah Khulafa'ur Rasyidin dan dapat menyaksikan masa-masa keemasan Islam yang disajikan secara apik oleh Dr. Muhammad bin Shamil as-Sulami. Tak pelak, kehadiran buku Al-Bidayah wan Nihayah ini akan meluruskan penyimpangan sejarah yang banyak diselewengkan oleh tangan-tangan jahil.

Artikel Terkait:

0 komentar:

Posting Komentar

TwitterFacebookGoogle PlusLinkedInRSS FeedEmail

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Bluehost Coupons